ថ្នាក់ទី១១ ផែនដីវិទ្យា ជំពូកទី១ មេរៀន៣៖ កំណកំណើតផែនដី


បង្រៀនដោយ៖ អ្នកគ្រូ យក់ គីមហួច មកពីវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន បល្ល័ង្គ …


source

Leave a Comment