ពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង​ (Re-uploaded) ទីកន្លែង៖ សាលារៀន …