សិក្ខាសាលាសប្បុរសធម៌ ឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ក្រោមប្រធានបទ …