ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៤០ ព្យញ្ជនៈ “អ៊” – Khmer literature 1st grade lesson 40 letter “អ៊”


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment