វីដេអូពិសោធន៍មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ជំពូក៣.៣ ចលនាល័ក្តពណ៌លើផ្ទៃទឹកដោះគោ


គោល​បំណង​សំខាន់​នៃ​វីដេអូ​ពិសោធន៍​នេះ …


source

Leave a Comment