Friday, April 2, 2021 | East-West International Schoolសូមស្វាគមន៍ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើង ! នៅទីនេះលោក លោកស្រី នឹងទទួលបានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលនឹងកើតមានឡើងនៅពេលខាងមុខដូចជា ការប្រកាសព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់សហគមន៍និងទទួលជ្រាបបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សា និងសកម្មភាពគួរឱ្យរំភើបទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងបរិវេណសាលាxWelcome to our updated weekly newsletter! Here you will find upcoming events, community announcements and get a glimpse of all the exciting learning and activities happening on campus. បច្ចុប្បន្នភាពសហគមន៍សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសមាជិកសហគមន៍អុិសវ៉េស!យើងដឹងថាស្ថានភាពរាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នបាននាំមកនូវបញ្ហាប្រឈមនិងអារម្មណ៍មួរម៉ៅជាច្រើន ។ យើងពិតជាមានមោទនភាពណាស់ចំពោះសមាជិកម្នាក់ៗនៅក្នុងសហគមន៍អុិសវ៉េសដែលជាអ្នកសិក្សាដ៍ពូកែ  ជាឪពុកម្តាយដែលជួយលើកទឹកចិត្ត និងអ្នកអប់រំដែលបានខិតខំបំពេញកិច្ចការក្នុងកំឡុងពេលនៃការសិក្សានៅផ្ទះក្នុងកាលៈទេសៈនេះ។ ការចូលរួមចំណែករបស់លោកអ្នកចំពោះការស្ទង់មតិអំពីការសិក្សានៅផ្ទះគឺពិតជាមានតម្លៃនិងបានបង្ហាញនូវចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើនដែលសហគមន៍របស់យើងកំពុងសម្រេចបាន ហើយបង្ហាញពីចំណុចកែលម្អមួយចំនួនដែលយើងអាចសហការគ្នាដើម្បីធ្ធើការកែតម្រូវជាមួយគ្នា ។ លទ្ធផលទាំងនេះនឹងត្រូវបានចែករំលែកនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍ក្រោយ។ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកអុិសវ៉េសទាំងអស់ លោកអ្នកគឺជាកម្លាំងជំរុញនៅពីក្រោយ  “ យើងរួមសហការដើម្បីភាពរីកចម្រើនទៅមុខជាមួយគ្នា ” ។ សេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពច្បាប់រឹតបណ្តឹងនិងការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីសុវត្ថិភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយសូមលើកទឹកចិត្តសហគមន៍របស់យើងតាមដានបច្ចុប្បន្នភាពចំពោះសេចក្តីប្រកាសទាំងនេះ និងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំស្តីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព។ យើងកំពុងរង់ចាំព័ត៌មានអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់បុគ្គលិករបស់យើង   នឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅសាលាផ្សេងៗទៀតដើម្បីទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានបន្ថែមទៀត ។ ការប្រឡងខេមប្រ៊ីជការវាយតម្លៃគុណភាពអប់រំអន្តរជាតិខេមប្រ៊ីដ (CAIE) បានប្រកាសថា  យើងនឹងត្រូវបញ្ជូនការវាយតម្លៃនៃការផ្តល់និទ្ទេសជំនួសឱ្យការចូលរួមប្រឡងនៅឆ្នាំនេះ។ ព័ត៌មានបន្ថែមនឹងត្រូវបានចែករំលែកទៅសិស្ស អំពីរបៀបដែលដំណើរការនេះនឹងដំណើរការ  នៅពេលយើងទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមពីខេមប្រ៊ីជ។ នេះមានន័យថាការរៀនសូត្រនៅចុងឆ្នាំសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី ១០-១២ របស់យើងនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាកាលពីឆ្នាំសិក្សាមុន។ប្រសិនបើសិស្សចង់ដកខ្លួនចេញពីការប្រឡង   ពួកគេនឹងត្រូវជូនដំណឹងដល់លោក ចាស្ទីនឱ្យគាត់បានដឹងត្រឹមថ្ងៃនេះ ទី ២ ខែ  មេសា   ឆ្នាំ ២០២១ ។ ការស្ទង់មតិរបស់ឪពុកម្តាយសិស្សសូមថ្លែងអំណរគុណម្តងទៀតចំពោះអ្នករាល់គ្នាដែលបានចូលរួមនិងចូលរួមចំណែកក្នុងការស្ទង់មតិអំពីការរៀនសូត្រនៅផ្ទះ ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់បានបំពេញការស្ទង់មតិអំពីការរៀនសូត្រនៅផ្ទះនេះទេ   ពួកយើងសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកជួយបំពេញការស្ទង់មតិនេះឱ្យបានមុនថ្ងៃ ចន្ទ ទី ៥  ខែ មេសា     នៅពេលដែលយើងកំពុងប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនៃការរៀនសូត្រនៅផ្ទះ ហើយធ្វើការកែសម្រួលចាំបាច់ដោយផ្អែកលើការបញ្ចូលមតិយោបលរួមគ្នារបស់សមាជិកសហគមន៍អុិសវ៉េសទាំងអស់។រស្ទង់មតិនេះកំណត់សម្គាល់៖ ធនធានឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការសិក្សានៅផ្ទះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការជំនួយបន្តិចបន្តួចពីលោកអ្នក     នៅពេលលោក ឡេនដុន ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់សាលារបស់យើងបានបញ្ចូលនូវធនធានដ៏អស្ចារ្យនេះជាមួយនឹងឧបករណ៍ឥតគិតថ្លៃ  កម្មវិធី និងធនធានជាច្រើនទៀតតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗ  ។សូមពិនិត្យមើលនៅថ្ងៃនេះ!តើលោកអ្នកមានធនធានបន្ថែមដើម្បីចែករំលែកជាមួយសហគមន៍របស់យើងដែរ​ឬ ទេ? សូមផ្ញើអុីមែ៉លមកលោក ឡេនដិន តាមរយៈអុីម៉ែល landon.seigler@ewiscambodia.edu.kh ដើម្បីឱ្យគាត់អាចបញ្ចូលវាទៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់សិស្ស  ឪពុកម្តាយ និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ។ព្រឹត្តិការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាសិស្សក្រុមប្រឹក្សាសិស្សបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយដែលដឹកនាំសិស្សនិងគ្រូ រួមគ្នាសម្រាប់សហគមន៍ឱ្យមានការប្រកួតប្រជែងដើម្បីភាពសប្បាយរីករាយ។ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិស្សទាំងអស់ដែលបានរៀបចំឱ្យមានការប្រកួតប្រជែងនេះនិងអ្នកចូលរួមនិងអ្នកទស្សនាទាំងអស់! សូមអបអរសាទរដល់ក្រុមកំពូលទាំង ២ សម្រាប់ការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យនៃការលេងហ្គេមកាហូ៊ត និងស្គ្រីបប្លប៊ល ( Kahoot and Skribbl )1. Mr.Nath, Yesung, Jet, Muykeang2. Mr.Gary, Kimly, Darapich, Vichheka សូមអបអរសាទរសិស្សសិស្សមធ្យមសិក្សាផ្នែកសេវាកម្មសិក្សាកំពុងខិតខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងលើយុទ្ធនាការដែលមានរយៈពេលមួយខែដ៏អស្ចារ្យនឹងត្រូវប្រកាសក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ ការសហការជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកឧស្សាហកម្ម  ការពិភាក្សាលើប្រធានបទជាក់លាក់ បញ្ហាប្រឈមប្រចាំសប្តាហ៍និងការពិភាក្សាផ្សេងៗទៀត សូមតាមដានតាមអុីនស្រ្តាក្រាម និងបណ្តាញសង្គម  ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ដ៏គួរឱ្យរំភើបនេះ!សិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស ក្រុមប្រឹក្សាសិស្សនិងលោកគ្រូ ដេវិត ស្តែន បានរៀបចំនិងចូលរួមសិក្ខាសាលាដែលមានសប្តាហ៍ផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីជួយសិស្សឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅសិក្សារបស់ពួកគេនិងធ្វើឱ្យការរៀនសូត្រមានភាពងាយស្រួលជាងមុន។ ជាមួយនឹងប្រធានបទជុំវិញការសិក្សា   គន្លឹះបង្កើនផលិតភាព សិក្ខាសាលាស្តីពី“ គន្លឹះអាជីវកម្មខ្នាតតូចសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង”   សិស្សរបស់យើងនឹងផ្តោតសំខាន់លើគំនិតទូទៅៗ ហើយបន្តឈានទៅរកសក្តានុពលគ្មានដែនកំណត់របស់ពួកគេ។ យើងនឹងទន្ទឹងរង់ចាំមើលនូវអ្វីដែលក្រុមប្រឹក្សាសិស្សបានបញ្ចូលគ្នាជាបន្តបន្ទាប់។Community UpdatesThank you East-West Community! We know that the current state of the pandemic in Cambodia has brought a whole new wave of challenges and frustrations. We are so incredibly proud of each member in the East-West community for being resilient learners, encouraging parents and dedicated educators during this round of Home-Based Learning. Your contributions to the HBL surveys are valued and highlight all the positive milestones our community are accomplishing and shed light on the areas where we can collectively improve. These results will be shared over the course of this week and the next. Thank you East-West – you are the driving force behind ‘Forward Together’. Recent MoEYS AnnouncementRestrictions and safety precautions are being updated daily by the MoH and we fully encourage our community to stay up-to-date with these announcements and follow the recommended health and safety guidelines. We are awaiting information about the vaccination rollout for our staff and will communicate any school related updates as and when we receive them.  Cambridge Examinations Cambridge Assessment International Education (CAIE) announced that we will be submitting School-Assessed Grades instead of sitting exams this year. More information will be shared with students about how this process will play out when we hear more from Cambridge. This will mean that learning at the end of the year for our Grade 10-12 students will look different than it has in the past.  If students wish to withdraw from an exam, they will have to inform Mr. Justeen by TODAY April 2, 2021. Withdrawals after then are subject to fees assessed by Cambridge.  Parent surveysThank you again to everyone who has participated and contributed to our HBL surveys. If you have not yet filled out our recent HBL survey, we encourage you to do so before Monday, 5 April as we will be collating information, continue developing the HBL strategic plan and make any necessary adjustments based on the East-West community’s input. HBL Parent SurevyFOCUS: HBL Free ResourcesWe all need a little help once in a while so Mr Landon, our School Guidance Counselor, has put together this awesome resource with loads of free tools, apps and resources, and organised it by subject area. Go check them out today! Have you got any additional resources to share with our community? Email Mr Landon at landon.seigler@ewiscambodia.edu.kh so that he can add it to the list for students, parents and teachers.StuCo Events!Student Council executed an EXCITING trivia event that brought students and teachers together for a little community, competitive fun. Thank you to all StuCo members who put this together and to all the participants and spectators! A HUGE congratulations to the Top 2 teams for an outstanding round of Kahoot and Skribbl: 1. Mr.Nath, Yesung, Jet, Muykeang2. Mr.Gary, Kimly, Darapich, VichhekaStudent SHOUT!Middle school Service Learning students are working very hard on an incredibly inspiring month-long campaign to be announced soon. Collaborating with industry experts, topic specific panel discussions, weekly challenges and more – keep your eye on Instagram and Facebook for updates on this exciting community event!Student Council Workshops Student Council and Mr. David Steyn set up and carried out an informative week of workshops to help students achieve their academic goals and make learning a little bit easier. With topics around studying tips, maximizing productivity and even a workshop on ‘small business tips for beginners’ – our students are bound to be aiming for the sky and continuing reaching for their unlimited potential. We can’t wait to see what StuCo puts together next.គោលដៅសាលាសម្រាប់ខែមីនានៅពេលដែលសហគមន៍សាលារបស់យើងបន្តការសិក្សាពីចម្ងាយ យើងនឹងបន្តគោលដៅសាលាសម្រាប់ ខែ មីនា ដល់ ខែមេសា – អិល២( L2) សិស្សានុសិស្សនឹងរៀបចំ ហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់   គឺត្រូវភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងគោរពពេលវេលាជានិច្ច ។ ភាពជោគជ័យក្នុងការរៀនសូត្រនៅផ្ទះទាមទារឱ្យមានវិន័យផ្ទាល់ខ្លួន  ការប្តេជ្ញាចិត្ត និងទំនួលខុសត្រូវក្នុងការទទួលយកភាពជាម្ចាស់ការនៃដំណើរការរៀនសូត្រ។ ការអប់រំបែប “ គន្លងប្រក្រតីថ្មី”  នេះសមស្របនឹងគោលដៅសាលានៃសិស្សអុិសវ៉េសក្នុងការក្លាយជាអ្នកសិក្សាពេញមួយជីវិត។April School Goal As our school community continues to meet virtually, we will continue the March school goal into April, with it being–L2: Students will organize and take responsibility for their own learning–is very relevant and timely. Success in home-based learning requires self-discipline, commitment, and a responsibility to take ownership of the learning process. This ‘new normal’ of education fits in well with our school goal of East-West students being Lifelong Learners.Source link

Leave a Comment