គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​ឯកជន​ជួប​ជាមួយ​ក្រសួង​អប់រំ​ល្ងាច​នេះ​ ពិភាក្សា​លើការ​ស្នើសុំ​បើក​សាលារៀន​ឡើង​វិញ​

ភ្នំពេញៈ តំណាង​ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​ឯកជន​នានា ​នឹង​ជួប​ប្រជុំ​ជាមួយ​ក្រសួង​អប់រំ​នាល្ងាច​នេះ​ ដើម្បី​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ ក្នុង​ការ​រៀបចំ​បើក​ដំណើការ​សាលារៀន​ឡើងវិញ ​ដោយ​គ្រឹះស្ថាន​ឯកជន​ថា ​បើ​បន្តបិទ​បែបនេះ ​ទៀត​សាលា​នឹង​ត្រូវក្ស័យ​ធន។ លោក ​ប៉ិច [...]