តើការរៀនហួសហេតុមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ? | ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

ទាក់ទងទៅនឹងវេជ្ជសាស្រ្ត សុខភាព និងអ្វីផ្សេងៗទៀត សូមទាក់ទងមក អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី [...]

មានអារម្មណ៍ថា នឹកសាលា នឹកលោកគ្រូអ្នកគ្រូ នឹកមិត្តភក្តិ ពេលដឹងថាជិតបែកគ្នា

Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCoinOp_eDdBBj7-w7pvJ6cQ?view_as=subscriber Follow Us https://www.facebook.com/mjqtv/ ...

សិស្សានុសិស្សវ័យក្មេងស្រក់ទឹកភ្នែកពេលលឺព្រះសង្ឃទូន្មានឳ្យចេះដឹងគុណឪពុកម្តាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូ

Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCoinOp_eDdBBj7-w7pvJ6cQ?view_as=subscriber Follow Us https://www.facebook.com/mjqtv/ ...

ការវិនិយោគលើការអប់រំ និងកុមារ ភាគ២/២ | ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

ទាក់ទងទៅនឹងវេជ្ជសាស្រ្ត សុខភាព និងអ្វីផ្សេងៗទៀត សូមទាក់ទងមក អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី [...]

These Students Will Share You Some Experiences of a School Camping

សិស្សនុសិស្ស​វ័យក្មេងមួយក្រុម​នឹងចែករំលែក​បទពិសោធន៍​ពីការបោះជំរុំ​កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។ #MJQTV ...

គន្លឹះដេីម្បីទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព​ ភាគទី១/៤​ (Re-uploaded)

Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCoinOp_eDdBBj7-w7pvJ6cQ?view_as=subscriber Follow Us https://www.facebook.com/mjqtv/ ...

ការរៀបចំអាជីវកម្ម និងហរិញ្ញវត្ថុ ភាគ៤/៥ | ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

ទាក់ទងទៅនឹងវេជ្ជសាស្រ្ត សុខភាព និងអ្វីផ្សេងៗទៀត សូមទាក់ទងមក អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី [...]

គន្លឹះដើម្បីក្លាយជាអ្នករកសុី ភាគទី៨

Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCoinOp_eDdBBj7-w7pvJ6cQ?view_as=subscriber Follow Us https://www.facebook.com/mjqtv/ ...

ទម្លាប់អានឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ (ភាគ៤/៤) | ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

ទាក់ទងទៅនឹងវេជ្ជសាស្រ្ត សុខភាព និងអ្វីផ្សេងៗទៀត សូមទាក់ទងមក អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី [...]

សូមមេត្តា​រួមគ្នាដើម្បី​ជួយសង្គ្រោះវិស័យអប់រំឯកជន​ក្នុងគ្រា​ដ៏លំបាកនេះផង

Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCoinOp_eDdBBj7-w7pvJ6cQ?view_as=subscriber Follow Us https://www.facebook.com/mjqtv/ ...

Go to Top