“អប់រំឱ្យមានការគិតជាសកល ដោយរក្សាបាននូវគុណតម្លៃជាខ្មែរ”

ដើម្បីផ្តល់ជូននូវគុណភាពនៃការសិក្សាប្រកបទៅដោយផាសុខភាព និងសុវត្ថិភាព គណៈគ្រប់គ្រងរបស់សាលាអន្តរជាតិ វេសវីយូ កម្ពុជាបានរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់ក្នុងការបំពាក់នូវគ្រឿងបរិក្ខាសិក្សា ការរៀបចំបន្ទប់សិក្សា សាលមហោស្រព បន្ទប់ប្រជុំ បណ្ណាល័យ ព្រមទាំងអាហារដ្ឋានប្រកបដោយការរចនា តុបតែងយ៉ាងទំនើប និងល្អប្រណីតក្នុងការធានាបាននូវគោលការណ៍សុវត្ថិភាព ព្រមទាំងបទពិសោធសិក្សាកម្រិតអន្តរជាតិដល់សិស្សានុសិស្សរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ក៏ដូចជាត្រៀមក្នុងការទទួលនូវការវាយតម្លៃគុណភាពអប់រំស្តង់ដារអន្តរជាតិពីស្ថាប័នកំពូលទាំងពីរលើពិភពលោកផងដែរ (WASC និង CIS)។

Welcome to Westview Cambodian International School

“Educating global thinkers, instilling Cambodian values”

In order to provide a comfortable and safe learning experience to our students, the management team of Westview Cambodian International School has carefully initiated the construction of new spacious and modern facilities that include new classrooms, auditorium, meeting rooms, library and cafeterias to ensure safe and high quality learning experience for all students, as well as to prepare for the international accreditation visit from the two world reknown accrediting institutions (WASC and CIS)

Westview Cambodian International School