World Vision Cambodia: ដើម្បីអនាគតកម្ពុជា | For Cambodia's Future: P-Sand's Story


តើពាក្យថា “ការងារជាក្រុម សហគមន៍ និងការចែករំលែក” មានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះអ្នក?


source

Leave a Comment